VERGİ ve MUHASEBE EĞİTİMLERİ

Orient olarak tüm işletmelerin ve yöneticilerin mevzuat değişikliklerini yakından takip etmek zorunda olduğunu düşünüyoruz. Hem kamu idareleri tarafından kesilebilecek cezalardan kaçınmak hem de teşvik, indirim gibi avantajlardan faydalanabilmek için işletmelerin mevzuat takibi yapması gerekmektedir.

Vergi Kanunları ile ilgili düzenlemiş olduğumuz eğitimler, mali müşavirler ile profesyonel yöneticilere ve yanı sıra Vergi Kanunu alanında çalışan profesyonellere de açıktır.

Eğitim Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;

Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Vergisel Teşvikler
Teknokent ve ARGE teşvikleri
Gelir Vergisinde Özellikli Konular
Kurum Kazancının Tespiti ve Özellikli Konular
Vergi İnceleme Süreçleri  ve Uzlaşma Müessesesi
Vergide Özellikli Tartışmalar

 

Ayrıca SMMM Mesleki Yeterlik Sınavı ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı kapsamında aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

Vergi Hukuku
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Revizyon
Vergi Tekniği

Firmalar tarafından talep edilen özel konularda da yine firma bünyesinde veya kendi ofisimizde eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.