ÖZEL DENETİM VE TASDİK HİZMETLERİ

Müşterilerimiz tarafından talep edilen mali konularla ilgili olarak, Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını haiz denetçilerimiz, mesleki bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda özel amaçlı denetimler yapar, denetim sonuçlarını firma yetkilileri ile paylaşırlar.

Yapılan denetimler, hatalı uygulamaların önüne geçmekle kalmadığı gibi risk taşıyan unsurları önceden tespit ederek zaman ve kaynakların boşa kullanımını da engellemektedir.