SERBEST BÖLGELER DANIŞMANLIK VE TASDİK RAPORLARI DÜZENLEME HİZMETLERİ

Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

Serbest bölgelerde Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, Gelir Vergisi Stopajı, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Tapu Harcı vb. yönünden sunulan çok önemli avantajlar vardır. Bu özellikli konular, Müşavirliğimiz tarafından müşterilerimiz doğru yönlendirilerek titizlikle uygulanmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirliğimiz;

• Serbest Bölgelerde şirket kuruluşları,
• Serbest Bölge şirketlerine yeminli mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti,
• Ücretlilerin gelir vergisi avantajından yararlanabilmeleri için gerekli olan “Serbest Bölge Faaliyeti Tasdik Raporu” tanzimi,
• Serbest Bölge Vergi ve Muhasebe Uygulamaları konusunda muhasebe personeli eğitimi

konularında hizmet vermektedir.