YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teşvik sistemi vergisel avantajlar sunmak üzerine kuruludur. Tasarrufları yatırıma döndürme kararı veren kişi ya da şirketler için hem yatırım aşamasında hem de işletme aşamasında hatta pazarlama aşamasında uluslararası rekabet gücünü arttıracak çok sayıda teşvik ve destek unsuru bulunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki Avantajlar şu şekildedir;

1- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Makine ve Teçhizat temini sırasında yararlanılan bu destek ile birlikte yatırım mallarının Katma Değer Vergisi ödemeden temin edilmesi mümkündür. %18 oranında KDV dikkate alındığında toplam makine ve teçhizat bedeli üzerinden %18 oranında bir avantaj sağlamaktadır.

2- Gümrük Vergisi (GV) Muafiyeti: Yerli sanayinin korunması için pek çok ürün yüksek gümrük vergileriyle korunmaktadır. Onaylanan İthal Makine ve teçhizat listesinde yer alan makine ve ekipmanlar için hem gümrük vergisi ödenmeksizin ithalat yapılması hem de KDV istisnasından yararlanılması mümkündür. İthal edilecek makineye ve hangi ülkeden ithal edileceğine göre değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmaktadır.Ortalama %10 gümrük vergisi uygulandığı kabul edilirse yatırım kapsamında onaylanan makine teçhizat listesinde yer alan ithal makine tutarının %10’u kadar avantaj sağlamaktadır.

3- Vergi İndirimi: Kurumlar Vergisi ya da Gelir Vergisinin %100’e varan oranlarda indirimli ödenmesi mümkün olacaktır. Vergi indirimi ve yatırıma katkı oran, yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösterir bu nedenle tam hesaplanabilmesi için yatırım konusu, yatırım tutarı ve yatırımın yapılacağı yer bilinmelidir.

4- İstihdam Destekleri: Bu destekler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği (İşçi Payı) ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden oluşmaktadır. Yine yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösteriyor olmakla birlikte 12 yıla kadar değişen süreler için yatırım kapsamında çalışan personelin maaşlarının asgari ücrete tekabül edel kısmı için sigorta primlerine destek uygulanması mümkündür. Bu destek özellikle istihdam yoğun sektörler için düşünüldüğünde çok yüksek bir avantaj sağlamaktadır.

5- Faiz/Kar Payı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılacak bir yatırım kredisinin yine benzer biçimde yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösteren oranlarda ve 7 puana varan oranlarda desteklenmesi mümkündür. Özkaynakları yeterli olmayan yatırımcılar için finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu destek aslında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan nakdi tek yardımdır. Bu sayede finansman maliyeti açısından önemli bir avantaj elde edilmesi mümkündür.

6- Yatırım Yeri Tahsisi: Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılacak olan ve duyurulan Hazine Arazileri üzerinde yatırım yapmak isteyen kişi ya da şirketler için tahsisat yapılması için çok büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Belgesi ile birlikte özellikle entegre hayvancılık yatırımları gibi çok geniş arazi ihtiyacı olan yatırımlar için çok düşük maliyetlerle yatırıma uygun arazilerin tahsisi mümkündür. Günümüzde arsa maliyetlerinin hızla yükseldiği düşünüldüğünde bu desteğin yatırımcılara çok büyük bir avantaj sağladığı anlaşılmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirliğimiz, firmanızın yatırım teşvik belgesi temin sürecinden itibaren sizin yanınızda olacak, belirtilen teşviklerden zamanında, eksik ve hatasız olarak yararlanmanızı sağlayacaktır.