VERGİ İNCELEMESİ DANIŞMANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzunca bir süredir vergi incelemeleri için risk analizi yapmaktadır. Bunun yanında ihbar, şikâyet ya da iadeler nedeniyle vergi incelemesi yapılabilmektedir.

Vergi incelemesine muhatap olan şirketlerin vergi incelemesi süreçlerinin bu konunun uzmanı tarafından takibi ve yönetilmesi en önemli hususlardan birisidir. Son yıllarda vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle mükelleflerin vergi inceleme süreçlerindeki hak ve yükümlülükleri değiştirilmiş, mükelleflere birçok haklar getirilmiştir.

Bu aşamada atılacak her adımın mükelleflerin yargı safhasında ve uzlaşma aşamalarında ciddi bir şekilde elini güçlendireceği ve pek çok hukuki yol ve yöntemin önünü açabileceği unutulmamalıdır.

Bu kapsamda;

• İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,
• Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,
• İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve  sunulması,
• Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi,
• Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,

Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.