MÜŞAVİRLİK VE VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Orient olarak, tüm hizmet alanlarımıza giren konularda Vergi ve Mali Mevzuat alanında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi en doğru ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, firmaların risk ve karlılıklarını da  dikkate alarak, müşterilerimiz için etkin stratejiler oluşturup,    ileriye taşıyacak çözümleri sağlarız.  Böylece  kararlı adımlar atmanıza ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı oluruz.

Müşavirlik ve Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;

Mali Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Vergi Danışmanlığı
Bireysel Vergi Danışmanlığı
Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı
Serbest Bölgeler Vergi Uygulama Danışmanlığı
Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları
Uluslararası Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı
Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
Revizyon Hizmetleri
Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi,
İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı
Maliyet Kontrol Sistemleri Danışmanlığı
Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı
Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları